Визия

Повече “ЕЦ нагласа”

Европейският център не са само няколко сгради в подножието на германските Алпи. Още преди да го имаме, идеята за него символизираше процъфтяващия международен дух на Диамантения път на будизма.

„Това място сплотява всички” – каза XVII Кармапа Тайе Дордже за Европейския център през 2009 г. Колкото повече се развива, толкова повече тази умствена нагласа за идеализъм и международен дух става неотделима част от нашите местни сангхи и придава огромен смисъл на личната ни практика. Днес нашите 600+ центъра на будизма на Диамантения път по света са свързани помежду си както никога преди.Europe Center - "a living heart for our work around the world" - Lama Ole Nydahl