Stavba

Stavba: budova na 100 let

Projekt rozšíření Evropského centra je pokračováním hodnot a dobrého stylu, které jsou typické pro Diamantovou cestu – stavba bez dluhů za krátkou dobu; respektování původních domů na Gut Hochreute; preference spolupráce s místními firmami; používání přírodních materiálů jako jsou dřevo, sklo a beton se zaměřením na trvalou kvalitu (100 let); a snaha o co nejmenší dopad na životní prostředí.

Projekt se skládá ze čtyř částí – stavba nové budovy pro obyvatele, hosty a semináře; přestavba stodoly na novou velkou gompu a prostornou společnou kuchyň a jídelnu; a nakonec stavba nových provozních prostor a mnoho venkovních úprav. Výstavba přinese více jak 4200 m2 budov a terénní krajinné úpravy pokryjí asi 3000 m2 pozemku.

Prozkoumejte jednotlivé části:

Rekonstrukce stodoly – nová gompa, kuchyň a další (1200 m2)

Prvnímu patro současné stodoly připadne nejušlechtilejší funkce v Evropském centru – nová gompa. S rozlohou 570 m2 zde bude dost místa na pořádání akcí pro stovky přátel.

Stejně tak rozsáhlá kuchyň s rozlohou 250 m2 umožní mnoha lidem pohodlně se spolu najíst. Díky nové vybavenosti, kuchyni a gompě v prvním patře bude v EC možno pořádat velké každoroční kurzy bez potřeby pronajímat a stavět dodatečné stany, toalety atd. To v sočasné době není možné, především v zimě. Mezinárodní letní kurz – se svými několika tisíci účastníků – by pak měl být jedinou akcí, která vyžaduje zvláštní infrastrukturu.

Méně dopadu, více dobrých vztahů

Tím, že se využijí především místní suroviny, dosáhneme větší ekologičnosti i úspory energie. Vzdáme tak čest původním majitelům, kteří zasadili les před sto lety. Spolu s těžbou dřeva budeme také sázet nové stromy pro nadcházející generace..

Nová budova pro rezidenty, hosty a pracovní setkání (2500 m2)

Budova ve tvaru písmene L o rozloze přibližně 2500 m2 zajistí nový prostor pro rezidenty a hosty.
Podoba budovy propojuje mnohaletou zkušenost z jiných center Diamantové cesty se současnou architekturou. Navíc považte – půjde o celodřevěnou stavbu zbudovanou z našeho vlastního dřeva z našeho lesa. Tím ušetříme na energii, dopravě a dalších výdajích.

V úvahu bylo vzato mnoho faktorů – praktičnost pro rezidenty, nízký dopad na životní prostředí (viz rámeček), architektonický styl ladící s okolím a stávajícími památkově chráněnými budovami Gut Hochreute a možnost posloužit velké škále aktivit, které se v tak velkém mezinárodním centru laického buddhismu budou dít.


Provozní prostory(500 m2)

Za současnou stodolou zbudujeme dílny, nástrojárny, garáže pro lehké a těžké stroje a skladovací prostory.

Tato nová budova splyne s okolím. Při příjezdu do EC uvidíte pouze “zahradní stěnu” a z kopce za stodolou bude možno uvidět pouze jemný náznak budovy pokrytý zelenou střechou.

Krajinné úpravy

Vnější plochy kolem nových a starých budov Gut Hochreute budou zrevitalizovány. Hlavním zaměrem bude zachovat přírodní charakter a původní kouzlo vegetačního pokryvu. Všechny aspekty ochrany přírody budou prodiskutovány s odborníky a schváleny místními úřady. 

Mezi plánované projekty patří:

  • krajinářství & revitalizace venkovních ploch (3000m2)
  • cestičky, terasy, plácky & pergoly
  • 50 m2 velká terasa na stravování před stodolou – představte si, že jíte s přáteli ve stínu starých kaštanů…
  • Dům Mahakály – původní chladírna se stane domovem hlavního ochránce naší linie
  • Dům mantrovacích mlýnků – současná dřevěná dílna se přemění na dům, ve kterém se bude nacházet velký mantrovací mlýnek. Roztáčení takového mlýnku přináší dobré dojmy do světa a do myslí těch, kteří jej roztáčí.

Dům roku

Kancelář Dietrich | Untertrifaller získala od nejvýznamějšího německého časopisu o bydlení Häuser (domy) cenu “Dům roku 2011”. Vítězný projekt byl dům velmi podobný projektu EC. Více zde (Pouze německy)

Tým architektů

Design nových budov pochází z dílny Ronalda Gnaigera a Helmuta Dietricha z Dietrich | Untertrifaller Architechts z rakouské Březnice (Bregenz). Tito světoví experti se s pečlivostí postarali o to, aby všechny naše potřeby, přání a nápady – často za hranicí “běžného standardu” – byly zahrnuty do návrhu praktických, stylových, nízkoenergetických budov, které snadno odolají rušnému Evropskému centru.

Investora—Nadaci Buddhismu diamantové cesty—reprezentuje další zkušený architekt, Ronald Knaack z Hamburku. Když nepočítáme jeho profesionální kariéru, Ronald byl po mnoho let hlavním architektem Buddhistického centra v Hamburku a zapojil se také do mnoha dalších projektů Diamantové cesty.

  • 2010 – polovina 2011 – přípravy (tvorba projektu, projektová dokumentace, příprava kampaně)
  • 8. srpna 2011 – začátek mezinárodní fundraisingové kampaně moreEC & oficiální spuštění kampaně 8.8.2011 (v 00:08)
  • 8. srpna – 31. prosince, 2011 – mezinárodní fundraisingová kampaň. Cílem je získat všech potřebných 8 milioů Eur v podobě přímých darů a/nebo příslibu, popř. trvalých příkazů na dobu 2,5 let. Bez toho není možné začít se stavbou.
  • duben 2012 – srpen 2013 – Stavba nové gompy, nových budov, pracovních prostor a krajinných úprav
  • srpen 2013 – inaugurace: oslava dokončení projektu moreEC na Mezinárodním letním kurzu
Overview
New big gompa
New building
Woking area
Outside work
Architect team
Project timeline

"Stavíme budovu, která vydrží sto let" Lama Ole Nydahl