Vize

More “EC nastavení mysli”

Evropské centrum není jenom pár budov v podhůří německých Alp. Ještě než jsme toto místo získali, idea Evropského centra symbolizovala rostoucího mezinárodního ducha buddhismu Diamantové cesty.

„Toto místo všechny sjednocuje“,  řekl 17. Karmapa Thaje Dordže v roce 2009. Zatímco se Evropské centrum rozvíjí, toto mezinárodní nastavení plné idealismu prostupuje lokálními sanghami, inspiruje nás a dává naší praxi velký smysl. Více než 600 center buddhismu Diamantové cesty po celém světě je dnes propojeno jako nikdy předtím.Evropské centrum - "živé srdce naší práce po celém světě" - Lama Ole Nydahl