Wizja

Więcej “klimatu EC”

Europe Center nie jest jedynie miejscem z paroma budynkami na przedgórzach niemieckich Alp. Jeszcze zanim je kupiliśmy, idea EC symbolizowała wzrastającego międzynarodowego ducha buddyzmu Diamentowej Drogi.

„To miejsce jednoczy wszystkich”, powiedział 17-ty Karmapa Thaye Dorje na temat EC w 2009 roku. Wraz z rozwojem EC to połączenie idealizmu i międzynarodowego charakteru miejsca inspiruje lokalne ośrodki i aktywizuje głębokie znaczenie w naszej osobistej praktyce. Ponad 600 ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi na całym świecie jest dziś połączonych, jak nigdy przedtem.Europe Center - "Żyjące serce naszej pracy na całym świecie" - Lama Ole Nydahl

© 2011 Diamond Way Foundation | Europe Center website