O nás

Buddhizmus diamantovej cesty


Buddhizmus diamantovej cesty zahŕňa vyše 620 buddhistických centier a skupín Karma Kagjü na celom svete. Tieto centrá a skupiny boli založené dánskym párom lámom Ole Nydahlom and Hannah Nydahlovou a sú pod duchovným vedením J.S. 17. Gyalwa Karmapu Thaye Dordžeho. Viac informácií o buddhizme diamantovej cesty nájdete tu.

Európske centrum

Európske centrum (EC) je sídlom lámu Oleho a organizácie diamantovej cesty, a je hlavným miestom stretnutí centier diamantovej cesty z celého sveta. Nachádza sa na úpätí Nemeckých Álp, neďaleko švajčiarskych a rakúskych hraníc. V súčasnosti sa v EC zdržiava približne 15 stálych rezidentov a nepretržitý tok hostí, prichádzajúcich na dlhšie či kratšie obdobie. Okrem pravidelného, každodenného programu sa v centre počas celého roka odohrávajú rôzne víkendové kurzy s účasťou aj 400 ľudí a niekoľko väčších kurzov, na ktoré prichádza okolo 3000 osôb.

.

Nadácia buddhizmu diamantovej cesty


Idealizmus a malé príspevky od buddhistov diamantovej cesty na celom svete umožnili kúpu EC a sú stabilným motorom jeho pokračujúceho rozvoja. Vlastníkom EC je Nadácia buddhizmu diamantovej cesty, nezisková organizácia so sídlom v Nemecku, ktorá sa stará o zaistenie dostupnosti a zachovanie tradície buddhizmu diamantovej cesty na Západe. Nadácia, pod duchovným vedením 17. Gyalwa Karmapu Thaye Dordžeho, slúži na ochranu a uchovanie celoživotnej práce lámu Oleho Nydahla a Hannah Nydahlovej.

Európske centrum - „tlčúce srdce našej práce na celom svete” - Láma Ole Nydahl