Bankové účty

Prosím, nezabudnite vyplniť darovací formulár moreEC

(jednorazový príspevok alebo trvalý príkaz).

 

Slovensko

 • Tatra Banka
 • Account No.: 2628727722/1100
 • IBAN: SK83 1100 0000 0026 2872 7722

Otázky? slovakia@europe-center.org

 

Česká republika

 • Komerční Banka
 • Název účtu: NFN EVROPSKÉ CENTRUM (EC)
 • Číslo účtu: 86-8973540237/0100
 • Variabilní symbol: RRMMDD0115
 • Text pro příjemce: příjmení/DAR/EC

Otázky? czechia@europe-center.org

 

Alternatíva č.1 – Mezinárodný účet

 • Commerzbank Hamburg Ness 7-9, D-20457 Hamburg, Germany
 • Account holder: Buddhismus Stiftung Diamantweg (Diamond Way Buddhism Foundation)
 • Account No.: 628808808
 • IBAN: DE36 2004 0000 0628 8088 08
 • BIC: COBADEFFXXX
 • Sort Code: 200 400 00

Otázky? moreec@europe-center.org

 

Alternatíva č.2 – Platby kreditnou kartou

Otázky? usa@europe-center.org

 

Alternatíva č.3 – PayPal

Otázky? moreec@europe-center.org

Európske centrum - „tlčúce srdce našej práce na celom svete” - Láma Ole Nydahl