Blog / fundraising

Staviame na práci mnohých

September 2, 2011

Keď pracujeme s našimi sanghami diamantovej cesty v úsilí získať podporu pre moreEC, je užitočné udržiavať svieži pohľad na to, aký široký záber naša práca pre tento projekt skutočne má. “Všetky veľké monumenty histórie boli vybudované spoločnou prácou mnohých”, ako povedal láma Ole počas štartu kampane. “Máme živý odkaz línie a uvedomujeme si, že prostredníctvom vecí, s ktorými pracujeme. A tu máme príležitosť stať sa naozaj veľkými.”

Stručný prehľad fundraisingu pre EC je ukážkou toho, čo dokážeme, keď spojíme naše sily. Na prvotnú kúpu pozemku EC za 4,4 milióny eur v roku 2007 prispelo vyše 4 000 ľudí z približne 40 krajín, pričom ani jeden príspevok neprekročil sumu 70 000 eur. V súčasnosti beží členský program “I grow EC!”s vyše 1 300 členmi, ktorý pokrýva náklady na bežné každodenné opravy a zveľaďovanie EC. Hoci väčšie dary sú vždy vítané, naša sila zreteľne spočíva v menších príspevkoch od mnohých ľudí, aby sa to, čo staviame, nepremenilo na múzeum či súkromný kaštieľ, ale aby to bol skutočný domov pre všetkých, ktorí sem prichádzajú.

V podobnom kolektívnom štýle sme teraz prvý milión eur vyzbierali už počas prvej hodiny po odštartovaní kampane od približne 600 ľudí. S tým, ako sme sa po Letnom kurze znovu rozpŕchli po svete, sa vlna moreEC šíri a zasahuje všetky zastávky na cestách lámu Oleho. V našom retreatovom centre na Mangútove sa mnohí zapojili do aukcie moreEC a v Kaluge, retreatovom centre pri Moskve, stánok moreEC pritiahol prinajmenšom ďalších 40 priateľov, ktorí sa zaviazali prispievať počas nasledujúcich dvoch rokov.

Zapojenie celej sanghy diamantovej cesty je centrálnou snahou kampane moreEC. Okrem ciest lámu Oleho sa šíri aj pomocou kľúčových osôb EC (“keypeople”), ktorí ju prinášajú do svojich krajín. Napríklad, Severná a Južná Amerika spolu organizujú tombolu moreEC, ktorá bude koordinovaným úsilím oboch kontinentov a zahrnie do aktivity čo najväčšiu časť sanghy.

V nedávnom interview o EC nám láma Ole pripomína: “Ak robíte niečo spolu s mnohými inými ľuďmi, tak dobrá motivácia, všetky dobré priania, všetko, čo máte, bude mnohokrát znásobené.” A len tri týždne po štarte kampane už vidno moc spojenia mnohých idealistov z mnohých kultúr – takýmto spôsobom budú naše hlboké korene v EC dodávať silu a spoľahlivosť našej práci na celom svete.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • TwitThis

Fundraising sa začal!

August 12, 2011

Halooo sveeet, halooo Immenstadt, halooo EC…

Ste pripravení? OK, ešte raz – STE PRIPRAVENÍ?!?!

10, 9, 8, 7, 6, 5… štart!

…a celá hala, naplnená na prasknutie, radostne zaburácala.

Toto je správa o tom, ako bola v nedeľu, 7. augusta spustená dlho očakávaná fundraisingová kampaň moreEC. Cieľom kampane je spojiť sily všetkých našich centier a priateľov na celom svete v snahe vyzbierať finančné prostriedky potrebné na naplnenie priania mať centrálne, medzinárodné miesto, ktoré zjednotí buddhizmus diamantovej cesty celého sveta. Túto víziu, ktorá vzníkla už pred 13-timi rokmi, dnes EC napĺňa už na mnohých úrovniach: pozývame sem lámov línie Kagjü, s ľahkosťou prijímame na jednom kurze tisíce ľudí z viac ako 40-tich krajín, čo sa napríklad udialo aj tento rok. Napriek tomu je funkcia EC ešte stále obmedzená a často musíme improvizovať.

Toto sa však úplne zmení po kolaudácii nových objektov v roku 2013. Vďaka veľkej gompe (570 m²) a dostatku miesta pre hostí, rezidentov či rodiny, budeme môcť usporiadavať meditačné kurzy s našimi učiteľmi počas celého roka. Ako povedal v tento večer láma Ole – od tohto momentu znovu začne všetko plynúť smerom von, posilňujúc a podporujúc našich vyše 600 centier na celom svete.

Celý večer bol veľmi uvoľnený a naplnený radosťou. Namiesto suchých prezentácií v powerpointe s textom a odrážkami sme tu mali moderátora večera, klaviristku a mnohých hostí na scéne – priateľov, ktorí sú do projektu Európskeho centra zapojení od jeho počiatkov, priateľov, ktorí sa sem prisťahovali po tom, ako sme EC kúpili, a samozrejme lámu Oleho, ktorý svojím inšpirujúcim príhovorom otvoril srdcia všetkých.

Teraz je už zreteľne jasné, akú úlohu máme pred sebou. Takže, čo si myslíte, máme dosť sily to urobiť? Priatelia, ktorí tu v ten večer boli, odpovedali jednoznačne – ÁNO!

moreEC team

PS: Chcete sa aj vy zapojiť do dobrodružstva?Tak vstúpte, prosím…!

.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • TwitThis
Európske centrum - „tlčúce srdce našej práce na celom svete” - Láma Ole Nydahl