Akcie

Bola radosť, bola zábava – fundraising 2007

V roku 2007 sa v našich centrách po celom svete objavili mnohé výborné nápady. Tu je pár príkladov z našej starej stránky

Mysli globálne, podpor lokálne: zorganizuj podujatie!

Máš nápad na lokálne podujatie, ktoré pomôže zbierať peniaze na projekt? Skontaktuj sa s kľúčovou osobou EC v tvojej krajine. Pomôže ti s grafikou, reklamnými materiálni, plagátmi a pod.

Nezabudni nám povedať o tvojom nápade a poslať fotografie a opis priebehu na našu stránku moreEC na facebooku! Čo už stihli urobiť iní, sa môžeš dozvedieť tu.

Upcoming events (0)

Past events (27)

Európske centrum - „tlčúce srdce našej práce na celom svete” - Láma Ole Nydahl