Vízia

Viac “EC nastavenia mysle”

Európske centrum – to nie je len zopár domov na úpätí Nemeckých Álp. Ešte predtým, ako sme ho vôbec našli a kúpili, idea Európskeho centra bola symbolom vzrastajúceho medzinárodného ducha buddhizmu diamantovej cesty.

„Toto miesto všetkých zjednocuje“, povedal o EC 17. Karmapa Thaye Dordže v roku 2009. Idealizmus a medzináronosť rozkvitajúceho EC sa šíri do sveta, preniká všetkými lokálnymi sanghami a dodáva inšpiráciu a význam do našej osobnej praxe. Naše centrá buddhizmu diamantovej cesty, ktorých je vyše 600 po celom svete, sú vzájomne prepojené ako nikdy predtým.Európske centrum - „tlčúce srdce našej práce na celom svete” - Láma Ole Nydahl